> > >   OLOMOUC EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

IV. etapa protipovodňových opatření

vloženo: 20.06.2018           komentářů: 0

Jak to bude se IV. etapou protipovodňových opatření a se zahrádkáři?


Součástí plánovaných staveb, chránících Olomouc před povodněmi, je i IV. etapa na jihu města. Ta se dotkne i zdejší zahrádkářské kolonie Morava, jejíž část bude zrušena. Pro zahrádkáře má město náhradní řešení.

Zahrádkářská kolonie leží na pravobřežní bermě řeky Moravy, což je cca 50 m široká terasa. Jedná se o nedílnou součást vodního toku, jehož koryto je na levé straně ohraničeno přirozenou břehovou hranou a na pravé straně svahem protipovodňové hráze u ČOV na Nových Sadech. Již při pětileté povodni je osada zaplavena vodou o hloubce jednoho metru, za stoleté vody pak hloubka dosahuje jednoho a půl metru, navíc jde o vodu tekoucí v aktivní záplavové zóně. Rychlost proudu přesahuje jeden a půl metru za sekundu, při dané hloubce zde tedy nelze brodit.

„Město podporuje realizaci protipovodňových opatření, jejichž vybudování je ve veřejném zájmu a ve prospěch Olomoučanů. Zároveň si uvědomujeme význam zahrádkářské činnosti. Proto aktivně připravujeme novou zahrádkářskou kolonii v lokalitě Andělská vedle Kaprodromu,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. „Nahradíme tak zahrady z rušené části zahrádkářské osady Morava, což zahrádkářům umožní pokračovat v jejich zájmech.“

Co chce vedení města?
Pro realizaci protipovodňových opatření (PPO) bude dle Povodí Moravy, s. p., nutně rušeno 81 zahrad, které leží mezi Moravou a protipovodňovou hrází u ČOV. Zbývajících 25 zahrad, jež leží za hrází, může zůstat i nadále zachováno. Záměrem města je zajistit součinnost v přípravě PPO (tj. vůči Povodí Moravy jako investorovi), ale i umožnit další činnost zahrádkářů v nové lokalitě.

Z těchto důvodů chce město postupovat tak, aby využití stávající zahrádkářské kolonie Morava bylo umožněno v maximální možné míře, tedy až do doby předcházející zahájení vlastních stavebních prací na IV. etapě PPO. Chce také zajistit novou zahrádkářskou kolonii v lokalitě Andělská, na níž se bude možné přestěhovat s dostatečnou časovou rezervou před zahájením stavebních prací na IV. etapě PPO (tj. s předpokládanou realizací přesunu v rozmezí podzim 2019 – jaro 2020). Nyní je nová kolonie připravena po majetkoprávní stránce, změna v územním plánu je ve fázi přípravy. Město chce vlastníkům přiměřeně kompenzovat i likvidaci staveb ve stávající kolonii, a to převzetím nákladů na jejich odstranění, výkupy pozemků a investičními náklady na vybudování nové kolonie.

„Z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí ve městě nelze území, kde má být čtvrtá etapa realizována, řešit jako poldr. Stejně tak prohloubení koryta Moravy v jižní části města by nezajistilo ochranu na 380letou vodu reprezentující převedení průtoku 650 metrů krychlových,“ objasnil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Zahrádkáři se mohou už dnes hlásit o nové zahrady
Rozvržení nové zahrádkářské lokality Andělská počítá se zřízením 85 zahrad, rozdělených do šesti dílčích sektorů. Jednotlivé sektory budou ze strany města oploceny a přístup na každou zahradu zajištěn samostatnou bránou. K dopravní obsluze zahrad je navržena cestní síť (štěrkové cesty o šířce 6 m a 8 m). Velikost jednotlivých zahrad činí cca 250 m2 a je zde možné postavit vlastní zahradní chatku o půdorysu 5 x 5 m.

Město se nyní obrací přímo na jednotlivé stávající uživatele (fyzické osoby) – tj. zahrádkáře kolonie Morava – s nabídkou na budoucí využití nové zahrádkářské osady Andělská. Svůj zájem o novou zahrádku mohou sdělit písemně do 20. srpna 2018 na níže uvedenou adresu či na e-mail. Včas budou kontaktováni a informováni o dalším vývoji.

autor: Mgr. Michal Folta

přidat komentář            zobrazit komentáře


  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OLOMOUCKÁ 112

29.06.2018

Poctiví nálezci
V prvním případě se jednalo o muže, který našel na ulici Křížkovského pánskou peněženku. Ta obsahovala osobní doklady, průkaz pojišťovny, věrnostní karty, kreditní kartu a hotovost ve výši 500,- Kč. S druhým nálezem se na strážníky obrátila žena, která ve Smetanových sadech nalezla mobilní telefon značky ASUS. V obou případech se podařilo majitele věcí kontaktovat a předat jim nálezy. Od začátku roku přijalo Operační středisko Městské policie Olomouc celkem 347 oznámení o nálezech, kdy se v 83 případech jednalo o doklady a ceniny a v dalších 264 o věci

27.06.2018

Vloupání do trafiky
Telefonické oznámení o dvou mladících, kteří mají pravděpodobně vykrádat trafiku na třídě Míru, přijalo ve středu 27.6.2018 po osmé hodině večerní Operační středisko Městské policie Olomouc. Hlídka na místě kontaktovala dva mladíky, kteří byli v mírně podnapilém stavu. Starší z dvojice hlídce uvedl, že mu nechtěně zajel za plot u trafiky skateboard a následně si pro něj lezl.

27.06.2018

Muž měl obavu z konfliktu
Ve středu 27.6.2018 ve večerních hodinách přijalo Operační středisko Městské policie Olomouc telefonické oznámení od muže, který požádal strážníky o dohled při setkání se svou bývalou přítelkyní. Muž byl se ženou domluven na předání věcí ze společného bydliště, obával se však z možného napadení ze strany jejích známých, kteří mají být z východní Evropy. Oznamovatel si za přítomnosti bývalé přítelkyně převzal své osobní věci a celá věc se tak obešla bez narušení veřejného pořádku.

27.06.2018

Strážníci pomáhali seniorce
Pracovník ostrahy supermarketu, nacházejícího se v nákupním centru na ulici 8. května, se včera v odpoledních hodinách telefonicky obrátil na městskou policii s žádostí o pomoc. Důvodem byla bezmála sedmdesátiletá žena, která se již delší dobu pohybovala po prodejně a bála se jít domů. Žena strážníkům po příjezdu do supermarketu sdělila, že ztratila tašku s doklady a nyní se bojí jít do svého bytu, protože by se zde mohl nacházet zloděj. Hlídka ženu doprovodila do místa trvalého bydliště a společně zkontrolovali byt, kdy bylo zjištěno, že se zde nikdo nenachází a taktéž nevznikla žádná škoda na majetku.

27.06.2018

Vandal poškodil dveře prodejny
Včera před osmou hodinou ranní zjistila hlídka Městské policie Olomouc, při kontrolní činnosti, poškozené vstupní dveře do prodejny, která se nachází v pasáži v Edelmannově paláci. Při bližší kontrole strážníci zjistili, že ve dveřích je rozbitá spodní skleněná výplň. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu řešení.