> > >   OLOMOUC EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

IV. etapa protipovodňových opatření

vloženo: 20.06.2018           komentářů: 0

Jak to bude se IV. etapou protipovodňových opatření a se zahrádkáři?


Součástí plánovaných staveb, chránících Olomouc před povodněmi, je i IV. etapa na jihu města. Ta se dotkne i zdejší zahrádkářské kolonie Morava, jejíž část bude zrušena. Pro zahrádkáře má město náhradní řešení.

Zahrádkářská kolonie leží na pravobřežní bermě řeky Moravy, což je cca 50 m široká terasa. Jedná se o nedílnou součást vodního toku, jehož koryto je na levé straně ohraničeno přirozenou břehovou hranou a na pravé straně svahem protipovodňové hráze u ČOV na Nových Sadech. Již při pětileté povodni je osada zaplavena vodou o hloubce jednoho metru, za stoleté vody pak hloubka dosahuje jednoho a půl metru, navíc jde o vodu tekoucí v aktivní záplavové zóně. Rychlost proudu přesahuje jeden a půl metru za sekundu, při dané hloubce zde tedy nelze brodit.

„Město podporuje realizaci protipovodňových opatření, jejichž vybudování je ve veřejném zájmu a ve prospěch Olomoučanů. Zároveň si uvědomujeme význam zahrádkářské činnosti. Proto aktivně připravujeme novou zahrádkářskou kolonii v lokalitě Andělská vedle Kaprodromu,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. „Nahradíme tak zahrady z rušené části zahrádkářské osady Morava, což zahrádkářům umožní pokračovat v jejich zájmech.“

Co chce vedení města?
Pro realizaci protipovodňových opatření (PPO) bude dle Povodí Moravy, s. p., nutně rušeno 81 zahrad, které leží mezi Moravou a protipovodňovou hrází u ČOV. Zbývajících 25 zahrad, jež leží za hrází, může zůstat i nadále zachováno. Záměrem města je zajistit součinnost v přípravě PPO (tj. vůči Povodí Moravy jako investorovi), ale i umožnit další činnost zahrádkářů v nové lokalitě.

Z těchto důvodů chce město postupovat tak, aby využití stávající zahrádkářské kolonie Morava bylo umožněno v maximální možné míře, tedy až do doby předcházející zahájení vlastních stavebních prací na IV. etapě PPO. Chce také zajistit novou zahrádkářskou kolonii v lokalitě Andělská, na níž se bude možné přestěhovat s dostatečnou časovou rezervou před zahájením stavebních prací na IV. etapě PPO (tj. s předpokládanou realizací přesunu v rozmezí podzim 2019 – jaro 2020). Nyní je nová kolonie připravena po majetkoprávní stránce, změna v územním plánu je ve fázi přípravy. Město chce vlastníkům přiměřeně kompenzovat i likvidaci staveb ve stávající kolonii, a to převzetím nákladů na jejich odstranění, výkupy pozemků a investičními náklady na vybudování nové kolonie.

„Z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí ve městě nelze území, kde má být čtvrtá etapa realizována, řešit jako poldr. Stejně tak prohloubení koryta Moravy v jižní části města by nezajistilo ochranu na 380letou vodu reprezentující převedení průtoku 650 metrů krychlových,“ objasnil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Zahrádkáři se mohou už dnes hlásit o nové zahrady
Rozvržení nové zahrádkářské lokality Andělská počítá se zřízením 85 zahrad, rozdělených do šesti dílčích sektorů. Jednotlivé sektory budou ze strany města oploceny a přístup na každou zahradu zajištěn samostatnou bránou. K dopravní obsluze zahrad je navržena cestní síť (štěrkové cesty o šířce 6 m a 8 m). Velikost jednotlivých zahrad činí cca 250 m2 a je zde možné postavit vlastní zahradní chatku o půdorysu 5 x 5 m.

Město se nyní obrací přímo na jednotlivé stávající uživatele (fyzické osoby) – tj. zahrádkáře kolonie Morava – s nabídkou na budoucí využití nové zahrádkářské osady Andělská. Svůj zájem o novou zahrádku mohou sdělit písemně do 20. srpna 2018 na níže uvedenou adresu či na e-mail. Včas budou kontaktováni a informováni o dalším vývoji.

autor: Mgr. Michal Folta

přidat komentář            zobrazit komentáře


  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OLOMOUCKÁ 112

24.08.2018

„Umělce“ si převzala státní policie
Dnes před pátou hodinou ranní spatřila pracovnice Městského kamerového dohlížecího systému dvě osoby, které se pohybují na třídě Svobody u bankovního institutu a zde jedna z nich kreslí fixou na světelný reklamní panel. Na místo byli ihned vysláni strážníci, kteří dvojici zastihli v ulici Havlíčkova. Zde se devatenáctiletý mladík ke svému jednání přiznal. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si mladíka převzala k dalšímu řešení.

23.08.2018

Auto není trezor
Včera k večeru zjistila hlídka při kontrolní činnosti na ulici Legionářská zaparkované vozidlo Škoda Rapid, které má stažené okénko. Vzhledem k tomu, že se ani po několika minutách k vozidlu nedostavil jeho majitel, kontaktovali strážníci operační středisko. Přes informační systém se podařilo kontaktovat majitele vozidla, který se následně na místo dostavil. Kontrolou bylo zjištěno, že z vozidla nic nechybí a ke stažení okénka došlo vinou závady na stahovacím mechanismu. Od začátku letošního roku strážníci řešili téměř dvě desítky obdobných případů.

23.08.2018

Netopýrovi se nechtělo z restaurace
Ve čtvrtek 23.8.2018 po čtvrté hodině odpolední přijalo Operační středisko Městské policie Olomouc telefonické oznámení, že do restaurace v ulici Švédská vletěl netopýr a nedaří se mu prostory opustit. Poté co přijali strážníci na místo, podařilo se jim netopýra nahnat k oknu a ten následně z místa vyletěl. Celá akce se tak obešla bez újmy na zdraví všech zúčastněných.

23.08.2018

Chvilka nepozornosti a telefon byl pryč
O tom, že nechávat osobní věci bez dozoru se nevyplatí, se včera před osmou hodinou večer přesvědčil padesátiletý muž v ubytovně na ulici Wurmova. Poškozený na místě strážníkům sdělil, že toho večera si odložil na postel v pokoji ubytovny svůj mobilní telefon, který měl v nabíječce a šel si zakouřit do kuřárny. Když se za několik minut vrátil, telefon se zde již nenacházel.

22.08.2018

Klíče zůstaly u auta
Všímavý muž včera v odpoledních hodinách na ulici Ladova kontaktoval strážníky Městské policie Olomouc s tím, že se zde na parkovišti u vozidla značky Citroen nachází svazek klíčů. Strážníkům se na místě nepodařilo kontaktovat žádnou osobu, které by klíče chyběly, a proto byl dán na vozidlo vzkaz, že budou k vyzvednutí na služebně v ulici Kateřinská. Před desátou hodinou večer se na služebnu dostavila čtyřiačtyřicetiletá žena, která prokázala, že je majitelkou nalezených klíčů i dotyčného vozidla a ty jí byly následně předány.